Brandstad Prästgård

Brandstad Prästgård utgör den bevarade boningslängan till norr mot kyrkogården i en tidigare kringbyggd fyrlängad korsvirkesgård. Prästgårdens historia går tillbaka till 1682, då en ny prästgård uppfördes efter en förödande brand. Byggnadens stomme är troligen byggd under danska tiden och är därmed den äldsta bevarade prästgårdsbostaden i Skåne. 1799 genomfördes en genomgripande ombyggnad av längan, varvid den gamla byggnadens proportioner bibehölls och korsvirkestimret delvis återanvändes. Längan har dock genomgått flera förändringar i rumsdisponeringen under 1800- och 1900-talet.

Brandstad Prästgård en härlig augustikväll 2012

Genom pastoratsregleringen år 1910 upphörde prästerna att vara bönder. Kyrkoherde Nils Sandberg, som tjänstgjorde i Brandstad 1881 – 1916, var den siste prästen, som bodde i prästgården fram till år 1907 då kyrkoherdens arrende upphörde. Därefter tjänstgjorde prästgården som arrendatorbostad från 1907 till 1935. 1935 övertogs arrendet av sonen till arrendatorn och han bodde då i den västra längan fram till 1946. Den östra ekonomilängan flyttades från prästgården redan vid mitten av 1800-talet. Den södra längan revs 1929 och den västra revs 1947 i samband med renoveringen.

Entrédörren längst till öster vid Brandstad Prästgård

Brandstad Prästgård övertogs 1947 av Färs Härads Hembygdsförening, som i etapper har låtit restaurera längan. Brandstad Prästgård är belägen på traditionell prästgårdstomt och har ett mycket stort värde för miljön vid Brandstad medeltidskyrka. Inventarierna är från 1800-talets senare hälft och sekelskiftet. Två rum är möblerade med möbler och textilier från donationer 1961 efter hemmansägare Nils Olsson i Araskoga och 1985 efter lantbrukaren Nils Andersson i Tolånga.

Fönsterkarmsutsikt från Brandstad Prästgård norr mot kyrkogården

Under 2009 har Nils Anderssons rum renoverats med känsla för gammal stil samt utställningen har förnyats. Dessutom har en ny permanent utställning med möbler och kläder som tillhört bonden och riksdagsmannen Nils Månsson ”Skumpen” (1776 – 1837), Fränninge socken inrättats och förlagts till Brandstad Prästgård. Museiföremålen har överförts från biblioteket i Vollsjö samt från Hallsbergs Gård i Heinge.

Brandstad Prästgård – nyrenoverade Nils Andersson-rummet

2010 renoverades och återställdes köket med öppen spis i prästgården i gammal stil. Under 2012 erhöll Brandstad Prästgård en generös donation efter Gulli och Nils Svedig i Bromölla. Med hjälp av donationsmedlen har en permanent utställning och utsmyckning möjliggjorts i flera av rummen av de donerade allmogeföremålen och textilierna, däribland mycket tvistsöm.

Textilutställning i Brandstad Prästgård

På uppdrag av Vollsjö Församling har Elisabeth och Per Söderhielm i Fränninge, som driver Pratboken småfilm, intervjuat invånarna i Brandstad och producerat digitala filmer på Youtube. Varje film på 5 – 10 minuters längd tar upp väldigt intressant lokalhistoria från Brandstad by enligt nedan:

Brandstad Museum
Prästbondens påg i Brandstad
Brandstad Gård
Nils-Olof Månsson, kyrkvaktmästare i Brandstad
Smederna Sandell i Brandstad
Sven-Arne om förr i Brandstad

Digitalfilmerna är publicerade på Vollsjö Församlings hemsida med adress enligt nedan:

Brandstad Museum

Öppettider
20 juni – 29 augusti
Söndagar 13.00-16.00
Övrig tid enligt överenskommelse
Under rådande Corona-pandemi är samtliga inomhusaktiviteter i våra muséer i regi av hembygdsföreningen inställda.

Bokningar
Telefon 0705 – 23 38 42

Besöksadress
Östra Kärrstorpsvägen 16, 275 68 Vollsjö

VÄGBESKRIVNING
Följ väg 13 Sjöbo – Hörby. Ca 5 km norr om Sjöbo (12 km söder om Hörby) sväng av väg 13 in mot Brandstad by vid vit vägvisningsskylt med kringla ”Hembygdsmuseum”. Fortsätt avtagsvägen och sväng av vid trevägskorsningen till vänster mot Brandstad Kyrka inne i byn. Prästgården ligger precis till höger framför kyrkan.

GPS-koordinater
Latitud 55.6818884
Longitud 13.719084

Parkeringsplats för bilar och bussar finns i Brandstad by på andra sidan bygatan mittemot prästgården.

Välj den blå Logga in-funktionen nedan längst upp till höger på Google för att skapa en egen vägbeskrivning med karta från Din utgångsplats till vårt museum:

Flamskvävnad med unikt fågelmotiv och halmkrona

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.